Gennem mange år har Poula Helth og Hans Jørn Filges virket som managementkonsulenter. Opgaverne har for det meste været for kunder i den offentlige sektor og omfattet det vi kalder ”traditionelle” managementopgaver. I 2004 begyndte vi at udvikle vores samtalemetoder som du/I kan læse mere om i det følgende. Samtalemetoderne dækker nu mange forskellige segmenter af borgere. Vores egen historie Vi har praktiseret den nødvendige samtale igennem 10 år. Samtalen har forandret vores liv! Faktisk havde vi opgivet og var ved at gå fra hinanden. Hurtigt fandt vi ud af, at det var et stort problem at skilles. Ud over vores følelser for hinanden, var der også fortsat 5 børn og et firma, som bandt os sammen. Der var noget at kæmpe for. Vi besluttede os for at hjælpe os selv ud af krisen. Vi prøvede at sætte os ned og tale med hinanden på en ordentlig måde. Det var ikke let, så vi måtte bruge nogle spilleregler for ikke at tale i munden på hinanden og afbryde. Vi lærte at tage os tid, vi lyttede til hinanden, skrev omhyggeligt hvad den anden sagde, prøvede at sætte os ind i og forstå hinandens tanker og

følelser. Mens vi talte lærte vi også, hvor vigtigt det var, at vi turde vise hinanden, hvordan vi blev påvirket, mens vi talte. Samtalerne virkede positivt: Vi blev klar over, hvad vi hver især havde gjort galt, og hvad der skulle ændres, for at vi kunne få et bedre parforhold og en bedre relation som partnere i arbejdslivet. Vi har opnået et meget bedre og mere sikkert forhold til hinanden. Forstået på den måde, at vi også har lært at håndtere kriser og konflikter uden at være ved at tage livet af hinanden. Men ikke nok med det. Vores relationer til andre er også blevet meget bedre. Der er ifølge vores familie og venner kommet en ro ind i vores relationer, som smitter andre. Alt det kan vi takke samtalen for.